Suuri uusi kysely ydinenergiasta

Greens For Nuclear Energy -kampanjan teettämä merkittävä uusi Ipsos-kysely Isossa-Britanniassa paljastaa, että suurin osa ympäristökampanjointijärjestöihin osallistuvista ihmisistä kannattaa laajasti ydinenergiaa.

Tämä havainto on ristiriidassa vihreän liikkeen perinteisen kuvan kanssa.

Mark Yelland, Greens For Nuclear Energy -kampanjan perustaja, sanoi:

"Olen rohkaistunut siitä, että ympäristöaktivistit, joita on tyypillisesti aina pidetty ydinenergian vastakohtana, näkevät vihdoin sen arvon ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olen aina uskonut, että terve järki voittaa, ja nämä kyselytulokset ovat vahvistaneet luottamuksen vihreään liikkeeseen. Vihreät aktivistit ovat todellakin käytännöllisiä ihmisiä, jotka keskittyvät todellisiin ratkaisuihin ilmastohätätilaan."

28. ja 31. tammikuuta 2022 välisenä aikana Ipsos suoritti verkkokyselyn kansallisesti edustavan kiintiöotoksen joukossa, johon osallistui 3,388 16–75-vuotiasta osallistujaa Isossa-Britanniassa, ja tiedot painotettiin kansallisesti edustavaan profiiliin. 22% (peruskoko 728 haastatelluista) sanoi olevansa ainakin jossain määrin "mukana ympäristökampanjaorganisaatiossa, esimerkiksi Greenpeace, Extinction Rebellion, Maan ystävät, RSPB, WWF, vihreä puolue jne.", jossa kyselyssä määriteltiin " mukana" tarkoittavan "järjestää tai osallistua organisaation järjestämiin tapahtumiin tai olla organisaation jäsen".

Prosenttiosuudet ydinkysymyksistä

(Q2.) Noin 16 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan sähköstä tulee ydinvoimaloista. Missä määrin kannatatte tai vastustatte ydinvoimaloiden käyttöä sähkön tuottamiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Niistä, jotka tunnistivat olevansa mukana ympäristökampanjajärjestössä, 50% kannattaa ydinenergian käyttöä sähkön tuottamiseen, kun taas vain 19% vastustaa. Koko Yhdistyneestä kuningaskunnasta 44 prosenttia kannattaa ja 19 prosenttia vastustaa.

(Kysymys 3.) Missä määrin kannattaisitte tai vastustaisitte uusien ydinvoimaloiden rakentamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan korvaamaan ne, jotka poistetaan käytöstä lähivuosina? Näin varmistettaisiin, että sama osuus ydinenergiasta säilyy (eli noin 16 prosenttia sähköntuotannosta).

Niistä, jotka ilmoittivat olevansa mukana ympäristökampanjajärjestössä, 53 prosenttia kannattaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisten ydinvoimaloiden korvaamista, kun taas vain 21 prosenttia vastustaa. Koko Yhdistyneestä kuningaskunnasta 44 prosenttia kannattaa ja 23 prosenttia vastustaa.

Kysymys 5. Missä määrin kannattaisitte tai vastustaisitte sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan ydinjätteelle tehdään seuraavaa? "Kierrätä käytettäväksi polttoaineena sähkön tuottamiseksi uudelleen."

Ylivoimainen enemmistö sekä suuresta yleisöstä että niistä, jotka tunnistivat olevansa mukana ympäristökampanjaorganisaatiossa , kannattavat ydinjätteen kierrätystä polttoaineena sähkön lisäämiseksi.

 

Suuri yleisö

Mukana ympäristökampanjaorganisaatiossa

Tuki

73%

69%

Vastustaa

5%

10%

 

Kysymys 8. Missä määrin, jos ollenkaan, näkemyksesi ilmastonmuutoksesta ovat muuttaneet asenteitasi ydinenergiaa kohtaan? Näkemykseni ilmastonmuutoksesta ovat saaneet minut...

Niistä, jotka tunnistivat olevansa mukana ympäristökampanjajärjestössä, 38% sanoi, että heidän näkemyksensä ilmastonmuutoksesta tekivät heistä suotuisampia ydinenergialle, kun taas vain 20% oli epäsuotuisampia. Ympäristöjärjestöissä mukana olevat ajattelivat todennäköisemmin, että heidän näkemyksensä ilmastonmuutoksesta olivat tehneet niistä myönteisempiä ydinenergian suhteen kuin suuri yleisö (26 prosenttia suotuisampi, 17 prosenttia epäsuotuisampi).

Kysymys 10. Suhtautuisitteko myönteisemmin tai vähemmän myönteisesti vihreään puolueeseen, jos se suosisi ydinenergiaa, vai eikö sillä olisi mitään merkitystä?

Vastaukset tähän kysymykseen paljastavat, että suhtautuminen ydinenergiaan eroaa jyrkästi niiden välillä, jotka tunnistivat olevansa mukana ympäristökampanjajärjestössä, ja suuren yleisön välillä. Suuri yleisö oli välinpitämätön (18 prosenttia suotuisampi, 17 prosenttia epäsuotuisampi), mutta ne, jotka tunnistivat olevansa mukana ympäristöalan kampanjointijärjestössä, suhtautuisivat paljon todennäköisemmin myönteisemmin vihreään puolueeseen, jos se suosisi ydinenergiaa: 36 prosenttia suotuisampia, 19 prosenttia vähemmän suotuisia (vaikka onkin huomattava, että ympäristöjärjestöihin osallistuvat olivat jo lähdössä liikkeelle korkeammasta myönteisestä asemasta vihreitä kohtaan, 51%: sta 34%: iin).

Kysymys 11. Kuinka hyvin, jos ollenkaan, tunnet järjestön, Greens for Nuclear Energy?

Kansalaisista 35 prosenttia sanoo kuulleensa ainakin Greens for Nuclear Energy -järjestöstä, kun taas 72 prosenttia ympäristöjärjestöihin osallistuvista sanoo kuulleensa meistä.

Lataa kyselytiedot XLSX-muodossa - GFNE_Ipsos-Poll_Jan-2022

Tekninen huomautus:

Tutkimuksen teki Ipsos Greens for Nuclear Energyn puolesta. Verkkohaastattelut tehtiin verkossa 3388 osallistujan kiintiöotoksessa Isossa-Britanniassa, jotka olivat iältään 16–75-vuotiaita käyttäen Ipsos-verkkokokoomabussia. Kiintiöt asetettiin iän, sukupuolen, alueen ja työaseman mukaan, ja tietoja painotettiin alueen ja sukupuolen mukaan iän, työaseman ja sosiaalisen arvosanan välillä. Haastattelu tehtiin 28.–31.1.2022.

 

Jaa tämä

Jaa tämä

Jaa tämä viesti ystäviesi kanssa!