Nykypäivä

1. Yhdistynyt kuningaskunta

Tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on rakenteilla vain yksi sukupolven III ydinreaktori Hinkley Point C. Rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2018, ja EDF aikoo aloittaa sähkön tuottamisen yhdestä 2 reaktorista (kukin 1,6 GW: n kapasiteetilla) kesäkuuhun 2026 mennessä. Lisäksi EDF, China General Nuclear Power ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus keskustelevat parhaillaan suunnitelmista, jotka koskevat Sizewell B:n Suffolkissa sijaitsevan Sizewell B:n ja Essexin Bradwellin ydinvoimaloiden korvaamista 3,2 GW:n ja 2,2 GW:n III sukupolven reaktoreilla.

Toinen kehitysaskel on se, että ydinenergian tukeminen on yksi keskeisistä pilareista Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 10-kohtaisessa suunnitelmassa vihreän teollisen vallankumouksen edistämiseksi. Tämä suunnitelma hahmoteltiin 14. joulukuuta 2020 Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen valkoisessa kirjassa energiapolitiikasta nettonollan saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Valkoisessa kirjassa hallitus vahvistaa, että Yhdistynyt kuningaskunta osoittaa 525 miljoonaa puntaa uuden ydinvoimatuotannon kehittämiseen.
Valkoisessa kirjassa vahvistetaan, että hallitus aloittaa neuvottelut EDF:n kanssa Sizewell C -ydinhankkeesta Suffolkissa.

Äskettäinen viesti Ediessä (25/03/20) kertoo, että yritykset lupaavat investoida 4.4 miljardia puntaa Sizewell C: hen, jos hallitus näyttää vihreää valoa.

Lisäksi hallitus haluaa selvittää uusia rahoitusvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat investoinnit ainakin yhteen ydinvoimalaan tämän eduskunnan loppuun mennessä. Tähän sisältyy enintään 385 miljoonan punnan suuruisen kehittyneen ydinrahaston perustaminen pienten modulaaristen reaktoreiden kehittämisen tukemiseksi ja kehittyneempien ydinteknologioiden, kuten kehittyneiden modulaaristen reaktoreiden, tutkimuksen ja kehittämisen tukemiseksi niiden kaupallistamisen edistämiseksi.
Kehittyneen ydinvoimarahaston perustaminen on osoitus poliittisesta sitoutumisesta tähän teknologiaan, myös lakisääteisiin hoitovaatimuksiin. Konserni, johon kuuluvat Rolls- Royce Holdings Plc ja Laing O'Rourke Plc, suunnittelee rakentavansa 16 pientä ydinvoimalaa olemassa oleville ydinvoimaloille vuoteen 2050 mennessä. Ensimmäinen näistä voisi olla valmis vuoteen 2030 mennessä, ja loput rakennetaan 2 vuodessa 2030-luvulla koko maassa. Tämä ohjelma lisää 40 000 työpaikkaa ja 250 miljardia puntaa vientiä.

Hallituksen edistynyt ydinrahasto menisi ensimmäisen viiden aseman erän rakentamiseen. Jokainen yksikkö voi tuottaa 440 megawattia ja maksaa 1.8 miljardia puntaa, jos kaikki viisi rakennetaan. Hankkeissa rakennetaan kolme uutta tehdasta komponenttien valmistamiseksi. Reaktorin suunnittelu vaatii vielä ydinalan sääntelyviranomaisen hyväksynnän.

Tällä hetkellä Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei näytä olevan ehdotuksia kiinteistä nopeista reaktoreista tai vastaavista.

Näin ollen näyttää siltä, että ydinvoiman rajoitetulla käytöllä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tulevaisuus. Tätä tukee ilmastonmuutoskomitean joulukuussa 2020 laatima 6. hiilibudjetti, jossa arvioidaan, että vuonna 2035 tuotetaan jopa 10 GW ydinvoimaa, josta 8 GW on uutta kapasiteettia.

2. Maailmanlaajuinen

Maailman ydinliiton (WNA) mukaan tällä hetkellä on noin 440 ydinreaktoria , jotka toimivat 32 maassa sekä Taiwanissa, ja niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 400 GWe (gigawattia sähköä). Vuonna 2019 nämä tuottivat 2 657 TWh, mikä on yli 10 % maailman sähköstä.
Vertailun vuoksi Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) arviot maailmanlaajuisesta energiantuotannosta vuonna 2020 koostuvat seuraavasti:

  • fossiilinen polttoaine: 60%
  • vesivoima: 20%
  • ydinvoima: 11%
  • tuuli: 6%
  • aurinko: 3%

Taloudellisen yhteistyön järjestöön (OECD) kuuluva Kansainvälinen energialiitto (IEA) arvioi myös tulevaa ydinkapasiteettia. IEA esittää vuosittain ydinkapasiteetin nykytilanteen sekä muut hiilidioksidipäästöjen vähentämisskenaariot World Energy Outlook (WEO) -raportissaan. IEA:n Stated Policies Scenario perustuu poliittisten ilmoitusten ja suunnitelmien tarkasteluun, joka kuvastaa tapaa, jolla hallitukset näkevät energiasektoriensa kehittyvän tulevina vuosikymmeninä. IEA on laatinut energiasiirtymäskenaarioita vuodesta 2009 lähtien, alkaen 450-skenaariosta, joka oli yhdenmukainen kapean tavoitteen kanssa pitää CO2-pitoisuudet alle 450 ppm (miljoonasosaa) - taso, joka liittyy 50 prosentin todennäköisyyteen pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle 2 °C:ssa. IEA esitteli vuonna 2017 kestävän kehityksen skenaarion, jossa "kuvataan energiatulevaisuutta, jossa korostetaan niiden toimenpiteiden sivuhyötyjä, joita tarvitaan samanaikaisesti energian saatavuutta, puhdasta ilmaa ja ilmastoa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi".

Vuoden 2020 painoksessa (WEO 2020) IEA:n "Stated Policies Scenario" -skenaariossa asennetun ydinkapasiteetin kasvu on yli 15 % vuodesta 2019 vuoteen 2040 (saavuttaen noin 480 GWe). Skenaarion mukaan kokonaistuotantokapasiteetti on 13 418 GWe vuoteen 2040 mennessä ja kasvu keskittyy voimakkaasti Aasiaan ja erityisesti Intiaan ja Kiinaan. Tässä skenaariossa ydinvoiman osuus maailmanlaajuisesta sähköntuotannosta on noin 8,5% vuonna 2040, mikä on hieman vähemmän kuin WNA: n arvio 10%.

Tästä ydinvoiman kasvusta huolimatta IEA arvioi WEO 2020 -tapahtumassa, että ilmoitettujen energiapolitiikkojen kumulatiivinen vaikutus johtaisi energiasektorin maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen kasvuun vuoteen 2040 asti.

Meksikonlahti kiertoradalta. NASA.

Pian tulossa

Kansainvälisesti noin 100 ydinreaktoria, joiden kokonaisbruttokapasiteetti on 110 GWe (Giga Watts sähköä), on tilauksessa tai suunnitteilla ja yli 300 muuta ehdotetaan. Suurin osa tällä hetkellä suunnitteilla olevista reaktoreista sijaitsee Aasiassa, jossa taloudet kasvavat nopeasti ja sähkön kysyntä kasvaa nopeasti. Noin 30 maata harkitsee, suunnittelee tai aloittaa ydinvoimaohjelmia. Tähän mennessä noin 50 voimareaktoria rakennetaan tällä hetkellä 16 maassa, erityisesti Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.
Lisäksi monilla mailla, joilla on olemassa ydinvoimaohjelmia, on joko suunnitelmia uusien voimareaktoreiden perustamisesta tai ne rakentavat niitä. Jokaisella maailman maalla, jolla on toiminnassa olevia ydinvoimaloita tai rakenteilla olevia laitoksia, on oma maaprofiilinsa WNA-tietokirjastossa.

Kaksi merkittävää viimeaikaista esimerkkiä ovat Kiina ja Japani. Kiina keskustelee tarpeesta lisätä ydinohjelmaansa. Vuosien 2021-2025 viisivuotissuunnitelmassa, joka julkaistiin 5. maaliskuuta 2021, Kiina ilmoitti nostavansa kokonaisydinkapasiteetin 70 GW: iin vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi Kiinan atomienergian tutkimuslaitoksen Luo Qin mukaan ydinvoimakapasiteettia olisi nostettava 180 GW: iin vuoteen 2035 mennessä. Erityisesti Gu Jun, China National Nuclear Corporationin presidentti ja kansankongressin jäsen, sanoi, että yritys ajaa alan "nopeutettua kehitystä" ja Kiinan kotimaisen reaktorisuunnittelun, joka tunnetaan nimellä Hualong One, "irtorakentamista".

Kiinan ensimmäinen Hualong One (painevesireaktori; kapasiteetti 1,16 GW) valmistui ja liitettiin verkkoon vuonna 2020. Alan virkamiesten mukaanvähintään kuusi uutta yksikköä olisi otettava käyttöön vuosittain mittakaavaetujen hyödyntämiseksi.

Lisäksi Japani käy nyt keskustelua tarpeesta avata uudelleen suurin osa Fukushiman tapauksen jälkeen suljetuista ydinreaktoreistaan ja rakentaa uusia, jos Japani aikoo saavuttaa ilmastotavoitteensa.

Vaikka Saksa ja Belgia ovat lähempänä kotiamme sulkemassa olemassa olevia ydinvoimaloitaan, useat Euroopan maat ja niiden lähialueet joko rakentavat uusia ydinreaktoreita tai ovat ilmaisseet vakaan aikomuksensa tehdä niin.

Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Suomen lisäksi, jotka kaikki rakentavat parhaillaan EPR:iä (Euroopan painereaktori), Slovakia, Valko-Venäjä, Turkki ja Ukraina rakentavat aktiivisesti uusia ydinvoimaloita, ja Tšekki, Unkari, Romania ja Bulgaria suunnittelevat uusia reaktoreita. Viro ja Puola – joista kumpikaan ei tällä hetkellä käytä ydinenergiaa, suunnittelevat ensimmäisten ydinvoimaloidensa rakentamista.

Osallistujien

1 Duncan Roy, Lewesin vihreä puolue
2 Peter Vaughan, Itä-Devonin vihreä puolue
3 Mark Yelland, Brightonin ja Hoven vihreä puolue

Yksityiskohtainen kuva: Houstonin taidemuseo.

Jaa tämä

Jaa tämä

Jaa tämä viesti ystäviesi kanssa!