Profesor Gerry Thomas - Imperial College London

Rozumiem, że ludzie mogą być zdenerwowani energią jądrową. Ja też byłem, dopóki nie zacząłem pracować nad skutkami zdrowotnymi awarii w Czarnobylu. Teraz, 35 lat później, możemy powiedzieć, że jedynym efektem zdrowotnym spowodowanym bezpośrednio przez narażenie ludności opuszczającej...

Josh Stringfellow - Partia Zielonych w Kingston

Jako Zieloni ufamy nauce dotyczącej zmian klimatycznych. Jako Zieloni powinniśmy również zaufać nauce o energetyce jądrowej, która jest bezpieczna, czysta, niezawodna i stanowi kluczowe narzędzie w naszej walce o zapobieżenie najgorszemu z rozwijających się kryzysów klimatycznych. Josh Stringfellow - Kingston Green...