Jako zatroskani klimatolodzy, publikowaliśmy i wygłaszaliśmy liczne wykłady na temat skali i pilności kryzysu klimatycznego spowodowanego przez człowieka oraz środków zaradczych potrzebnych do jego rozwiązania. Jednym z kluczowych wniosków z naszej pracy jest to, że świat będzie potrzebował wszystkich dostępnych niekopalnych źródeł energii - energii jądrowej, jak również odnawialnych źródeł energii - do zwiększenia skali w ciągu najbliższych kilku dekad, w miarę jak emisje z paliw kopalnych będą wycofywane tak szybko, jak to możliwe. W połączeniu z poprawą efektywności energetycznej przewidujemy planetę, na której młodzi ludzie i przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się światem z dużą ilością czystej energii, która ma minimalny wpływ na środowisko. Możemy przywrócić taki skład atmosfery, który pozwoli nam cofnąć się przed potencjalną katastrofą klimatyczną, zapewniając środowisko, w którym zarówno natura, jak i ludzie mogą się rozwijać.W szczególności wykazaliśmy w pracy z 2013 r., że wypierając paliwa kopalne, w ciągu ostatniego półwiecza energia jądrowa zapobiegła ponad 2 milionom przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza i 80 gigatonom emisji CO2 - kilka rzędów wielkości więcej niż spowodowała i odpowiednik setek dużych elektrowni węglowych, które nigdy nie zostały zbudowane. Niedawno wykazaliśmy w dokumencie z 2019 r., że gdyby Japonia i Niemcy po wypadku w Fukushimie ograniczyły produkcję energii z paliw kopalnych zamiast energii jądrowej, mogłyby zapobiec ponad 28 000 nadmiarowych zgonów i 2,4 gigatonom nadmiarowej emisji CO2. Podobnie, jeśli reaktory jądrowe w całej Europie Zachodniej zostaną przedwcześnie wyłączone, region ten może stracić szansę na zapobieżenie ponad 100 000 przedwczesnych zgonów i 7 gigatonom emisji CO2 z powodu spalania paliw kopalnych w ciągu najbliższych 15 lat. 


Dlatego uważamy, że nie ma dobrych podstaw do zamykania reaktorów jądrowych przed upływem okresu ich eksploatacji w regionach, które nadal produkują energię elektryczną z paliw kopalnych. Co więcej, zdecydowanie popieramy rozwój reaktorów jądrowych nowej generacji (w tym małych reaktorów modułowych) jako uzupełnienia nieciągłych źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa - w przeciwnym razie gaz ziemny prawdopodobnie wypełni pustkę w dostawach, jak ma to miejsce obecnie (np. w Niemczech). W tym kontekście uważamy za bardzo niefortunne, że większość ekologów odmawia porzucenia wieloletnich uprzedzeń wobec energii jądrowej. Dlatego też zdecydowanie popieramy misję Zielonych na rzecz energii jądrowej i mamy nadzieję, że ich wysiłki szybko zakończą się sukcesem.

James Hansen, PhD & Pushker Kharecha, PhD

Climate Science, Awareness, and Solutions Program Columbia University Earth Institute, Nowy Jork, USA grudzień 2020 r.

Share This

Share This

Podziel się tym postem z przyjaciółmi!