"Moje poparcie dla energetyki jądrowej opiera się na dwóch ocenach, które moim zdaniem są bardzo dobrze poparte dowodami.

Po pierwsze, że nowoczesne społeczeństwa są z natury energochłonne i nie jest możliwe znaczne zmniejszenie globalnego zapotrzebowania na energię, zwłaszcza biorąc pod uwagę ciągły wzrost populacji ludzkiej na świecie i pragnienie z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, aby zapewnić pewien poziom komfortu materialnego miliardom ludzi, którym brakuje podstawowych zabezpieczeń, które w Wielkiej Brytanii uznajemy za oczywiste.

Po drugie, że właśnie ten ogromny dar, jakim jest swobodna konsumpcja energii, jest również główną przyczyną wzrostu emisji gazów cieplarnianych, które zagrażają stabilności klimatycznej bezpośrednio i ciągłości cywilizacyjnej pośrednio. Dalsze podążanie drogą niestabilności klimatycznej, na której się znajdujemy, prowadzi do katastrofy z własnej winy.

Jedynym sposobem, w jaki mogę znaleźć sposób na pogodzenie tych dwóch ocen, jest to, że ludzkość ma potencjał do generowania kolosalnych, gigantycznych ilości czystej energii, która zastąpi paliwa kopalne. Musimy zrobić wszystko, aby osiągnąć ujemną emisję, ponieważ jest to zagrożenie egzystencjalne.

Więc gdybyś miał magiczną różdżkę i wynalazł dzisiaj technologię, która obiecuje najniższy ślad węglowy ze wszystkich źródeł energii, najwyższą gęstość mocy do paliwa, zdolną do produkcji ogromnych ilości energii elektrycznej 24/7 w dzień i w nocy, wykorzystując całą istniejącą infrastrukturę, którą wprowadziliśmy, i tworząc tylko ogromnie małe ilości niezwykle dobrze kontrolowanych odpadów - cóż, wydałbyś każde pieniądze, jakie mógłbyś, aby wejść w jej posiadanie."

Matt Stratford - przewodniczący Partii Zielonych Greenwich i Bexley

Share This

Share This

Podziel się tym postem z przyjaciółmi!