Artykuły

Obecne i przyszłe

Dzień dzisiejszy 1. Wielka Brytania Obecnie w Wielkiej Brytanii budowany jest tylko jeden reaktor jądrowy III generacji, w Hinkley Point C. Budowa została rozpoczęta w grudniu 2018 r., a EDF planuje rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej z jednego z 2 reaktorów (każdy o mocy 1,6 GW) do czerwca 2026 r. Ponadto, pomiędzy EDF, China General Nuclear Power i rządem brytyjskim, trwają rozmowy na temat planów zastąpienia elektrowni jądrowych w Sizewell B, w Suffolk, i Bradwell, Essex reaktorami III generacji o mocy odpowiednio 3,2GW i 2,2GW. Kolejnym wydarzeniem jest fakt, że wsparcie dla energetyki jądrowej...

więcej
Biomasa

Biomasa to duży temat, o małej nazwie. Oznacza wiele różnych rzeczy dla wielu różnych ludzi. W związku z tym istnieje duża różnorodność w sposobie jej pomiaru - dlatego na wykresach słupkowych, które ją zawierają, można zobaczyć zacienione obszary zmienności. Dlatego też, zanim zaczniemy ten artykuł, musimy zdefiniować kilka pojęć. A więc zaczynamy, podając nasze podstawowe definicje: - Biomasa: materiał organiczny używany jako paliwo, zwłaszcza w elektrowni do wytwarzania energii elektrycznej - Bioenergia: każda forma paliwa organicznego używanego w dowolnym celu, w tym do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania, pieców kuchennych, bioetanolu...

więcej
Historia polityczna

Wprowadzenie Pierwsze elektrownie jądrowe powstały w latach 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu setki elektrowni jądrowych na całym świecie wytwarzają niskoemisyjną energię elektryczną, niezawodnie, bezpiecznie i przy współczynnikach wykorzystania mocy (są one wyjaśnione poniżej) wzrastających z 60-70% w elektrowniach jądrowych II generacji do 80-90% w elektrowniach III i IV generacji. Hinkley Point C jest przykładem elektrowni III generacji. Początkowo (lata 1960 i 1970) nastąpił szybki rozwój cywilnej energetyki jądrowej w USA. Wykonalność techniczna została ustalona bardzo wcześnie, ale...

więcej
Dlaczego energia jądrowa?

Energia jądrowa ma do odegrania ważną rolę w pomocy Wielkiej Brytanii i światu w osiągnięciu zerowej emisji CO2 netto do 2050 roku. Wszystkie główne partie polityczne, w tym Partia Zielonych Anglii i Walii, uwzględniły w swoich manifestach pewien poziom energetyki jądrowej, stwierdzając, że ich celem jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w zakresie dostaw energii do 2050 r. lub wcześniej. Debata stała się jednak bardzo spolaryzowana pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami energetyki jądrowej. Naszym głównym celem jest próba obiektywnego i rzeczowego omówienia różnych za i przeciw energii jądrowej. Zdajemy sobie sprawę, że to pytanie...

więcej
Nauka

Bit naukowy: Wprowadzenie do budowy atomu i reakcji jądrowych Atom składa się z jądra i elektronów na orbitach otaczających jądro. Małe elektrony są pakietami energii o ujemnym ładunku, podczas gdy jądro składa się z dwóch cząstek (protonów i neutronów) o jednakowej masie. Masa jądra stanowi 99,975% masy atomu, a masa elektronu to zaledwie 0,025%. Proton ma ładunek dodatni, a atomy każdego pierwiastka mają taką samą liczbę protonów, ale mogą mieć różną liczbę neutronów dając początek pojęciu...

więcej
Porównanie śladu fizycznego

Porównanie śladu fizycznego: energia jądrowa, słoneczna i wiatrowa Gęstość mocy dla energii jądrowej wynosi około 1000 W/m2 , dla wiatru 2-3 W/m2 , a dla słońca 100 W/m2 (dane zaczerpnięte stąd). Po uwzględnieniu różnic we współczynnikach wydajności wartości te sugerują, że do wytworzenia tej samej ilości energii farmy wiatrowe będą wymagały 500 razy więcej terenu, a farmy słoneczne (przy założeniu 20% sprawności) około 50 razy więcej. Porównamy ilości ziemi użytej (0,67 mili kwadratowej) dla elektrowni jądrowej o mocy 3,2 GW (Hinkley Point C) z przykładami farm wiatrowych i słonecznych, aby zobaczyć, jak te liczby się sprawdzają...

więcej
Obawy związane z energią jądrową

Promieniowanie Promieniowanie jest wszechobecne. Wszyscy jesteśmy stale narażeni na różne poziomy promieniowania jonizującego. Pochodzi ono z naturalnego gazu radonu (z rozpadającego się naturalnego uranu w ziemi), promieniowania kosmicznego (z interakcji pomiędzy fotonami i cząstkami alfa z przestrzeni kosmicznej i atmosfery ziemskiej), a nawet z żywności i napojów (banany, orzechy brazylijskie, czerwone mięso, marchew i niektóre butelkowane wody źródlane). W przypadku promieniowania kosmicznego, ekspozycja wzrasta wraz z wysokością. Tak więc załogi samolotów są oficjalnie określane jako "pracownicy radiacyjni". Każdy lot transatlantycki średnio naraża każdego pasażera...

więcej
Zwiększona zdolność

Przedłużanie okresu eksploatacji elektrowni jądrowych i ich upgrady Większość elektrowni jądrowych miała pierwotnie nominalny projektowy okres eksploatacji od 25 do 40 lat, ale oceny inżynieryjne pozwoliły ustalić, że wiele z nich może pracować dłużej. Do końca 2016 roku amerykańska Komisja Nadzoru Jądrowego (NRC) wydała przedłużenia licencji dla ponad 85 reaktorów, wydłużając ich okresy eksploatacji z 40 do 60 lat. Takie przedłużenia licencji na poziomie około 30 lat uzasadniają znaczne nakłady inwestycyjne potrzebne na wymianę zużytych urządzeń i przestarzałych systemów sterowania. W...

więcej
Share This

Share This

Podziel się tym postem z przyjaciółmi!