Nowy ważny sondaż na temat energii jądrowej

Z nowego, dużego sondażu Ipsos w Wielkiej Brytanii, przeprowadzonego na zlecenie kampanii "Zieloni dla energii jądrowej", wynika, że większość osób zaangażowanych w działalność organizacji ekologicznych zasadniczo popiera energię jądrową.

To odkrycie przeczy tradycyjnemu obrazowi ruchu zielonych.

Mark Yelland, założyciel kampanii Greens For Nuclear Energy powiedział:

"Jestem podbudowany tym, że działacze ekologiczni, którzy zazwyczaj zawsze byli postrzegani jako przeciwnicy energii jądrowej, wreszcie dostrzegają jej wartość w walce ze zmianami klimatu. Zawsze wierzyłem, że zdrowy rozsądek zwycięży, a te wyniki sondażu utwierdziły mnie w tym zaufaniu do ruchu zielonych. Zieloni aktywiści to rzeczywiście ludzie praktyczni, skupieni na realnych rozwiązaniach dla kryzysowej sytuacji klimatycznej."

Między 28 a 31 stycznia 2022 roku Ipsos przeprowadził badanie online na reprezentatywnej próbie kwotowej 3388 uczestników w wieku 16-75 lat w Wielkiej Brytanii. 22% (wielkość bazowa 728 ankietowanych) stwierdziło, że przynajmniej w pewnym stopniu "są zaangażowani w organizację prowadzącą kampanię ekologiczną, na przykład Greenpeace, Extinction Rebellion, Friends of the Earth, RSPB, WWF, Partia Zielonych, itp.", gdzie sondaż zdefiniował "zaangażowani" jako "organizują lub uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez organizację, lub są jej członkami."

Procenty w pytaniach dotyczących energii jądrowej

(Q2.) Około 16 procent energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii pochodzi z elektrowni jądrowych. W jakim stopniu popiera Pan/Pani lub sprzeciwia się wykorzystaniu elektrowni jądrowych do wytwarzania części energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii?

Spośród osób, które określiły się jako zaangażowane w organizację prowadzącą kampanię na rzecz ochrony środowiska, 50% popiera wykorzystywanie energii jądrowej do wytwarzania pewnej ilości energii elektrycznej, natomiast tylko 19% jest temu przeciwnych. W całej Wielkiej Brytanii 44% popiera, a 19% jest przeciw.

(Q3.) W jakim stopniu poparłby Pan/Pani lub sprzeciwiłby się budowie nowych elektrowni jądrowych w Wielkiej Brytanii w celu zastąpienia tych, które są wycofywane w ciągu najbliższych kilku lat? Zapewniłoby to utrzymanie tego samego udziału energii jądrowej (czyli około 16 proc. produkcji energii elektrycznej).

Spośród osób, które określiły się jako zaangażowane w organizację prowadzącą kampanię na rzecz ochrony środowiska, 53% popiera zastąpienie istniejących w Wielkiej Brytanii elektrowni jądrowych, podczas gdy tylko 21% jest temu przeciwnych. W całej Wielkiej Brytanii 44% popiera, a 23% jest przeciwnych.

Q5. W jakim stopniu poparł(a)by Pan(i) lub sprzeciwił(a)by się następującym działaniom w odniesieniu do brytyjskich odpadów jądrowych? "Recykling w celu ponownego wykorzystania jako paliwo do produkcji energii elektrycznej".

Przeważająca większość zarówno ogółu społeczeństwa, jak i osób, które określiły się jako zaangażowane w działalność organizacji zajmujących się ochroną środowiska, popiera recykling odpadów jądrowych jako paliwa do produkcji większej ilości energii elektrycznej.

 

Opinia publiczna

Zaangażowanie w organizację prowadzącą kampanię na rzecz ochrony środowiska

Wsparcie

73%

69%

Sprzeciwić się

5%

10%

 

Q8. W jakim stopniu, jeśli w ogóle, poglądy na temat zmian klimatu zmieniły Pana/Pani stosunek do energii jądrowej? Moje poglądy na temat zmian klimatycznych sprawiły, że...

Spośród osób, które określiły się jako zaangażowane w działalność organizacji ekologicznych, 38% stwierdziło, że ich poglądy na temat zmian klimatu sprawiły, że są bardziej przych ylne energii jądrowej, podczas gdy tylko 20% było mniej przychylnych. Osoby zaangażowane w działalność organizacji ekologicznych częściej uważały, że ich poglądy na temat zmian klimatu sprawiły, że są bardziej przychylne energii jądrowej, niż ma to miejsce w przypadku ogółu społeczeństwa (26% bardziej przychylnych, 17% mniej przychylnych).

Q10. Czy czuł(a)by się Pan(i) bardziej lub mniej przychylnie wobec Partii Zielonych, gdyby sprzyjała ona energii jądrowej, czy też nie miałoby to żadnego znaczenia?

Odpowiedzi na to pytanie ujawniają wyraźną różnicę w podejściu do energii jądrowej między osobami, które uznały się za zaangażowane w działalność organizacji ekologicznych, a ogółem społeczeństwa. Ogół społeczeństwa był obojętny (18% bardziej przychylny, 17% mniej przychylny), ale osoby, które określiły się jako zaangażowane w działalność organizacji zajmujących się ochroną środowiska, znacznie częściej stawały się bardziej przychylne Partii Zielonych, jeśli ta opowiedziałaby się za energią jądrową: 36% bardziej przychylne, 19% mniej przychylne (choć należy zauważyć, że osoby zaangażowane w działalność organizacji zajmujących się ochroną środowiska już na wstępie wykazywały większą przychylność wobec Zielonych, 51% do 34% ogółem).

Q11. Jak dobrze, jeśli w ogóle, zna Pan(i) organizację Greens For Nuclear Energy?

35% ogółu społeczeństwa twierdzi, że przynajmniej słyszało o Zielonych na rzecz Energii Jądrowej, natomiast 72% osób zaangażowanych w działalność organizacji ekologicznych twierdzi, że słyszało o nas.

Pobierz dane o sondażach jako XLSX - GFNE_Ipsos-Poll_Jan-2022

Notatka techniczna:

Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie organizacji Greens For Nuclear Energy. Wywiady online przeprowadzono wśród 3388 uczestników badania w Wielkiej Brytanii w wieku od 16 do 75 lat przy użyciu omnibusa internetowego Ipsos. Kwoty zostały ustalone na podstawie wieku, płci, regionu i statusu zawodowego, a dane były ważone na podstawie regionu i płci w połączeniu z wiekiem, statusem zawodowym i klasą społeczną. Wywiady przeprowadzono od 28 do 31 stycznia 2022 roku.

 

Share This

Share This

Podziel się tym postem z przyjaciółmi!