Wydłużenie okresu eksploatacji i zwiększenie mocy obliczeniowej elektrowni jądrowej

Wydłużenie okresu eksploatacji zakładu i wycofanie z eksploatacji

Większość elektrowni jądrowych miała pierwotnie nominalny projektowy okres eksploatacji od 25 do 40 lat, ale oceny inżynieryjne pozwoliły ustalić, że wiele z nich może pracować dłużej. Do końca 2016 roku amerykańska Komisja Nadzoru Jądrowego (NRC) udzieliła przedłużenia licencji ponad 85 reaktorom, przedłużając ich okres eksploatacji z 40 do 60 lat. Takie przedłużenia licencji na poziomie około 30 lat uzasadniają znaczne nakłady inwestycyjne potrzebne do wymiany zużytych urządzeń i przestarzałych systemów sterowania.
We Francji przeprowadza się stałe dziesięcioletnie przeglądy reaktorów. W 2009 roku Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) zatwierdził projekt bezpieczeństwa EDF dotyczący 40-letniej eksploatacji bloków o mocy 900 MW, oparty na ogólnej ocenie 34 reaktorów. Istnieją plany wydłużenia okresu eksploatacji reaktorów do 60 lat, co wiąże się ze znacznymi wydatkami.

Rząd rosyjski przedłuża okres eksploatacji większości reaktorów w tym kraju z pierwotnych 30 lat, na 15 lat lub na 30 lat w przypadku nowszych bloków VVER-1000, poddanych znacznym modernizacjom.

Wykazano techniczną i ekonomiczną wykonalność wymiany głównych elementów reaktora, takich jak wytwornice pary w reaktorach PWR oraz rury ciśnieniowe w kanadyjskich reaktorach ciężkowodnych CANDU.

Możliwość wymiany komponentów i odnowienia licencji, przedłużająca okres eksploatacji istniejących elektrowni, jest bardzo atrakcyjna dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w obliczu trudności z akceptacją społeczną budowy zastępczych obiektów jądrowych. Z drugiej strony względy ekonomiczne, regulacyjne i polityczne doprowadziły do przedwczesnego zamknięcia niektórych reaktorów energetycznych, zwłaszcza w USA, gdzie liczba reaktorów spadła z wysokiego poziomu 110 do 94. Przedwczesne zamknięcie niektórych reaktorów jądrowych rozważano w części Europy i Japonii.

Jednak w ostatnich latach nowe bloki włączane do eksploatacji były w mniejszym lub większym stopniu równoważone przez wycofywanie starych jednostek. W latach 1999-2019 99 reaktorów zostało wycofanych z eksploatacji, a 99 rozpoczęło działalność. Nie ma wiążących prognoz dotyczących wycofania z eksploatacji w ciągu najbliższych dwóch dekad, ale w wydaniu The Nuclear Fuel Report przygotowanym przez World Nuclear Association na 2019 r. w scenariuszu referencyjnym, przy zastosowaniu konserwatywnych założeń dotyczących odnawiania licencji, do 2040 r. zamknięto 154 reaktory, a 289 zostało włączonych.

Zwiększanie zdolności produkcyjnych poprzez upgrady

Zwiększona moc elektrowni jądrowych w niektórych krajach wynika z modernizacji istniejących elektrowni. Jest to bardzo opłacalna metoda zwiększania mocy. W ten sposób zwiększono moc wytwórczą licznych reaktorów energetycznych, np. w USA, Szwajcarii, Hiszpanii, Finlandii i Szwecji.

W USA od 1977 r. Nuclear Regulatory Commission (Komisja Nadzoru Jądrowego) zatwierdziła około 165 przypadków rozbudowy o łącznej mocy ponad 7500 MW, w tym kilka "rozbudowanych" o 20%. W Szwajcarii wszystkie działające reaktory zostały rozbudowane, co zwiększyło ich moc o 13,4%. Hiszpania planuje zwiększenie mocy jądrowej o 810 MW (11%) poprzez modernizację swoich dziewięciu reaktorów. Większość z tego wzrostu jest już realizowana. Na przykład elektrownia jądrowa Almarez została zwiększona o 7,4% kosztem 50 mln USD. Finlandia zwiększyła moc pierwotnej elektrowni Olkiluoto o 29% do 1 700 MW. Elektrownia ta rozpoczęła pracę z dwoma szwedzkimi reaktorami BWR o mocy 660 MW, oddanymi do użytku w 1978 i 1980 roku. Elektrownia Loviisa, z dwoma reaktorami VVER-440, została rozbudowana o 90 MW (18%). Szwedzkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zmodernizowały trzy elektrownie. W latach 2006-14 elektrownia Ringhals została rozbudowana o około 305 MW. Oskarshamn 3 została rozbudowana o 21% do poziomu 1 450 MW, a jej koszt wyniósł 313 milionów euro. Forsmark 2 został rozbudowany o 120 MW (12%) do 2013 roku.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć w:

Międzynarodowa Agencja Energii, World Energy Outlook 2020

World Nuclear Association, World Nuclear Performance Report 2020.

Norweska Partia Zielonych podczas cyfrowego spotkania 26 marca 2021 roku głosowała 103 głosami za i 97 delegatami przeciw za poparciem energii jądrowej.

Raport Wspólnego Centrum Badawczego UE, który potwierdza bezpieczeństwo i znaczenie energii jądrowej w łagodzeniu zmian klimatu.

Współtwórcy

1. Duncan Roy, Lewes Green Party
2. Peter Vaughan, Partia Zielonych Wschodniego Devonu
3. Mark Yelland, Partia Zielonych Brighton & Hove

 

Share This

Share This

Podziel się tym postem z przyjaciółmi!